【AD】干饭超实惠!饿了么每日红包,微信最高可领66元!立即领取
哔哩哔哩简版播放器
                           

哔哩哔哩简版播放器

哔哩哔哩的微型视频预览捷径。采用html5的播放引擎,并且支持弹幕。
注意:不支持番剧,封面可能有拉伸的情况,属正常现象。

微信加群

m9521(at)qq.com

捷径库Q群